Team

           

Aagam Mehta                     Abhishek Jani                  Antara Roy                Neelanshi Varia

    

Nidhi Davawala                Smit Thakkar

  • Prahar Modi
  • Pratik Prajapati
  • Ravi Savlani
  • Siddharth  Pogul