Team

Aagam Mehta

Abhishek Jani

 

Antara Roy

Kunjala Rupala

Neelanshi Varia

 

Nidhi Davawala

Prahar Modi 

Pratik Prajapati

Ravi Savlani

Siddharth Pogul

Smit Thakkar